Het lidmaatschap van de NVMM staat open voor in Nederland gevestigde bouwers van akoestische muziekinstrumenten die voldoen aan de voorwaarden van professionaliteit, beschreven in de statuten van
de vereniging. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Tenminste 3 jaar als muziekinstrumentenmaker gevestigd zijn en een lopend bedrijf hebben
  • BTW plichtig zijn
  • Onder goede naam en kwaliteit bekend te zijn als muziekinstrumentenmaker
  • Eens in de drie jaar presenteren van eigen werk aan de andere leden.


Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat van

De NVMM:
 

 

bestuur lidmaatschap ledenlijst de NVMM